filmová agentura

Podmínky použití

Všeobecné podmínky pro zájemce o komparz:

 Vážení přátelé,

těší nás Váš zájem o práci v agentuře Pro FILM .
Průběžně probíhají castingy pro reklamní filmové šoty,filmy,seriály, společenské akce, módní show, kaskadérské akce aj.

Uchazeč o členství bere na vědomí a souhlasí s podmínkami vstupu
do agentury Pro FILM:
1. Je v zájmu každého člena, aby měl v agentuře Pro FILM řádně vyplněnou kartu, min. se dvěma aktuálními fotografiemi. Tyto fotíme pro potřeby filmových společností při castingu, anebo min.1 krát ročně při náboru do agentury. Nábor je vždy s dostatečným předstihem uveden na stránce www.profilm.cz nebo na Facebooku.
Kvalitní, aktuální fotografie jsou Vaší vizitkou a často rozhodujícím krokem Vaší frekventovanosti a příležitosti ve filmu či reklamě.

Člověk který je zaregistrován do agentury souhlasí s použitím jeho osoby pro účely agentury včetně fotografií a videa.

Člověk, který je zaregistrován do agentury souhlasí s uveřejněním jeho osoby.

 

2. Během natáčení je vyžadována kázeň. Natáčení není možné rušit hovorem, kouřením, požíváním omamných látek, pitím alkoholu, vzdalovat se z místa natáčení bez dovolení řídících pracovníků – dbejte důsledně jejich pokynů. Není možno pořizovat fotografie či jiný audiovizualní záznam z natáčení ani se jimi prezentovat bez písemného souhlasu agentury Pro FILM. V případě nedodržení těchto pokynů je možné přerušit spolupráci člena na natáčení, případně řešit dále.


3. Je zbytečné mailem nebo telefonicky se dotazovat na výběr při castingu, vybrané osoby jsou včas a přesně informovány! Účast ve filmu určují pracovníci filmu předběžně na základě Vašich fotografií, posléze přímo osobním výběrem při castingu.


4. Administrativní poplatek pro vybrané uchazeče na web je 400Kč. Registrační poplatek pro zájemce, kteří se nechtějí prezentovat na našem webu je 200kč.


Finanční příspěvek z honoráře činí 15% - 25%.


5. Člen souhlasí, aby osobní údaje, obrazové záznamy a audiovizualní mohla agentura Pro FILM zpřístupnit třetím osobám, a to i do zahraničí.


6. Člen není vyvázán ze svých finančních povinností agentuře Pro FILM  zda- li ta sjednává dohody s další agenturou.
Doufáme, že všichni členové agentury Pro FILM pochopí nutnost a oprávněnost těchto požadavků. Jejich respektování zajišťuje bezproblémovou
spolupráci.


Všeobecné podmínky pro uchazeče na promo:

Fotografie vložené jako příloha by měli obsahovat portrét, postavu v plavkách nebo prádle a další 2 libovolné. Fotografie focené mobilem, doma, z dovolené apod.  typu jsou brány jako amatérské a uchazeč je automaticky vyřazen!

Pokud agentura Pro FILM do 14 pracovních dnů neodpoví nebo ho jinak nekontaktuje, bere uchazeč na vědomí, že tímto agentura nemá zájem o registraci. Pokud uchazeč nevyplní všechny potřebné údaje včetně dodání fotografií, automaticky registrace bude vymazána

Osoby které nedovršili  ještě 16 let ať nevyplnují registraci.

Děti v současnosti neregistrujeme.

Pokud agentura projeví zájem o uchazeče, bude uchazeč kontaktován agenturou a uchazeč bude pozván na schůzku do agentury v BRNĚ, kde následně proběhne focení na web.

Focení na web je za 800Kč nebo 1300 Kč.  Můžete si zvolit jednoho ze 2 našich fotografů. Pokud máte svoje profesionální fotky, prosím odešlete je na agprofilm@gmail.com . Registrace je zatím ZDARMA !

 V případě že uchazeč již teď ví, že nemá zájem se následně osobně přijít ukázat do agentury, at registraci nevyplňuje, zbytečně tím zaměstnává personál agentury.

Spolupráce a zastupování agenturou není možná, pokud se uchazeč nepřijde ukázat osobně do agentury. 

 

Uchazeč  tímto souhlasí v případě zájmu agentury s umístěním svých fotografií na webové stránky www.profilm.cz  a dává souhlas k právům a užití fotografií k propagaci agentury na webu agentury Pro FILM.

 

Uchazeč v případě zájmu ze strany odběratele bude vyzván k osobnímu představení v agentuře se sídlem v Brně. V případě nekomunikativnosti uchazeče nebo nezájmu z jeho strany bude automaticky  do 30 dnů vyřazen z databáze. Opětovná registrace není možná.

 

V případě že uchazeč má již zkušenosti s focením fotografií nebo filmů které mají erotický charakter, Ať registraci nevyplňuje. Agentura nespolupracuje s osobami, co mají již zkušenosti v tomto oboru, s vyjímkou pokud se jedná o styl Playboy apod.

 Finanční příspěvek z honoráře činí 15% - 25%.

Agentura nenese odpovědnost za užití fotografií uchazeče na webu agentury v případě, že má uchazeč který vyplnil osobně registraci smlouvu s jinou agenturou.

Agentura má nárok na 15-25%  z zhrubé mzdy, za práci vykonanou pro agenturu Pro Film.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně údajů a ve znění pozdějších předpisů tímto osobně uchazeč souhlasí vyplněním dotazníku, aby jeho osobní údaje byly zpracovány a vedeny pro interní účely agenturou Pro FILM a pro výběrová řízení.

 

Člověk který je zaregistrován do agentury souhlasí s použitím jeho osoby pro účely agentury včetně fotografií a videa.

Člověk, který je zaregistrován do agentury souhlasí s uveřejněním jeho osoby.

 

Přihlášení | Registrace